Projektanslag 2019

Under 2019 har Stiftelsen beviljat anslag om 210 miljoner kronor varav 43 miljoner kronor till projektanslag, två Wallenberg Scholars och tre Clinical Fellows. Dessutom har 16 projekt om totalt 102 miljoner kronor beviljats inom programmet WASP – HS.

Stockholms universitet, anslag om 7,8 miljoner kronor för projektet "Sustainability science, dialogues, and novel technologies for understanding and managing ocean ecosystem tradeoffs" (Utveckling av ny teknik och nya metoder för en integrerad förvaltning av Östersjöns resurser).
De vill presentera nya lösningar på havens problem

Handelshögskolan i Stockholm, anslag om 6,5 miljoner kronor för projektet "Public Procurement of Functions - A Stepping Stone Towards A More Sustainable Future!" (Hållbara lösningar som kan hantera samhällets allvarliga klimat- resurs- och miljöutmaningar).
Hållbara offentliga upphandlingsmodeller

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien anslag om 6 miljoner kronor för projektet "Gröna sektorn för Sveriges framtid" (Gästprofessorer vid svenska universitet).
Gästprofessurer inom den gröna sektorn

Umeå universitet, anslag om 6 miljoner kronor för projektet "Innovative statistical methods for standardized achievement tests to ensure comparability and fairness of test scores" (Innovativa statistiska metoder för att säkerställa jämförbara och rättvisa testresultat för standardiserade kunskapsprov)
Forskning för rättvisare kunskapsprov

Göteborgs universitet, anslag om 5,8 miljoner kronor för projektet "Properties of long horizon asset returns" (Ackumulerade avkastningar på finansiella tillgångar).
Ny kunskap om långsiktiga finansiella avkastningar

Stockholms universitet, anslag om 5,7 miljoner kronor för projektet "Neural Mechanisms of Auditory Awareness" (Neurofysiologiska mekanismer bakom ljudupplevelser).
Neurofysiologiska mekanismer bakom ljudupplevelser

Umeå universitet, anslag om  5,5 miljoner kronor för projektet "Political Trust and the Environment: Understanding Public Attitudes towards Taxes and Other Policies" (Betydelsen av politisk tillit vid miljö- och klimatpolitiska insatser ).
Betydelsen av politisk tillit vid miljö- och klimatpolitiska insatser

Anslag inom programmet WASP-HS

Dr. Valentin Jeutner, Lunds universitet
Projekt: “Quantum law: The legal significance of quantum computing”.
Läs mer: Rättsliga aspekter på kvantdatorer 

Professor Jonas Ivarsson, Göteborgs universitet
Projekt:”Professional trust and autonomous systems”
Läs mer: Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens

Docent Amanda Lagerkvist, Uppsala universitet
Projekt:
 "BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds”
Läs mer: Existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning och biometrisk teknik

Professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet
Projekt:
“The emergence of complex intelligent systems and the future of management”
Läs mer: Komplexa intelligenta system och framtidens management

Professor Ericka Johnson, Linköpings universitet
Projekt:
“The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability”
Läs mer: Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot?

Professor Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
Projekt:
 "Artificial intelligence, democracy and human dignity”
Läs mer: Stark, självständig AI kan förändra hela samhället 

Professor Christian Balkenius, Lunds universitet
Projekt:
“The imperfect creator creating the perfect: Ethics for autonomous systems/AI” 
Läs mer: Etik för autonoma system och artificiell intelligens

Docent Pontus Strimling, Institutet för Framtidsstudier
Projekt: "
Predicting the diffusion of AI-applications”
Läs mer: Vill förutsäga hur artificiell intelligens sprids

Professor Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Projekt:
 "The labor-market impact of firm-level adoption of AI and autonomous systems"
Läs mer: Robotar och AI:s påverkan på arbetsmarknaden

Dr. Annika Fredén, Karlstads universitet
Projekt:
“Bias and methods of AI technology studying political behavior”
Läs mer: Studier av politiska budskap på sociala medier

Professor Morten Fjeld, Chalmers tekniska högskola
Projekt: "
The rise of social drones: A constructive design research Agenda"
Läs mer: En framtid med ”sociala drönare

Docent Stefan Larsson, Lunds universitet
Projekt:
"AI Transparency and Consumer Trust”
Läs mer: Hur stärks konsumenters tillit för artificiell intelligens?

Dr. Asad Sayeed, Göteborgs universitet
Projekt:
 "Gothenburg research initiative for politically emergent systems (GRIPES)
Läs mer: Dolda politiska budskap i form av ”hundvisslor”

Professor Helena Lindgren, Umeå universitet
Projekt:
“Digital companions as social actors: Employing socially intelligent systems for managing stress and improving emotional wellbeing”
Läs mer: Digitala kompanjoners roll i hantering av stress

Professor Kristina Höök, KTH
Projekt:
 "Ethics as enacted through movement - shaping and being shaped by autonomous systems"
Läs mer: Nya rön om drönare och människor i samspel

Docent Francis Lee, Uppsala universitet
Projekt:
 "The new scientific revolution? AI and big data in biomedicine"
Läs mer: Konsekvenser av AI inom biomedicinen