Projektanslag 2019

Anslag inom programmet WASP-HS

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat 96 miljoner kronor till 16 forskningsprojekt för att studera hur artificiell intelligens och autonoma system påverkar vårt samhälle och våra beteenden. Projekten anslås 6 miljoner kronor vardera.

Dr. Valentin Jeutner, Lunds universitet
Projekt: “Quantum law: The legal significance of quantum computing”.
Läs mer: Rättsliga aspekter på kvantdatorer 

Professor Jonas Ivarsson, Göteborgs universitet
Projekt:”Professional trust and autonomous systems”
Läs mer: Forskare ska studera misstro mot artificiell intelligens

Docent Amanda Lagerkvist, Uppsala universitet
Projekt:
 "BioMe: Existential challenges and ethical imperatives of biometric AI in everyday lifeworlds”
Läs mer: Existentiella utmaningar och etiska frågor kring ansiktsigenkänning och biometrisk teknik

Professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet
Projekt:
“The emergence of complex intelligent systems and the future of management”
Läs mer: Komplexa intelligenta system och framtidens management

Professor Ericka Johnson, Linköpings universitet
Projekt:
“The ethics and social consequences of AI & caring robots. Learning trust, empathy and accountability”
Läs mer: Hur skapa tillit och empati i mötet mellan människa och robot?

Professor Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
Projekt:
 "Artificial intelligence, democracy and human dignity”
Läs mer: Stark, självständig AI kan förändra hela samhället 

Professor Christian Balkenius, Lunds universitet
Projekt:
“The imperfect creator creating the perfect: Ethics for autonomous systems/AI” 
Läs mer: Etik för autonoma system och artificiell intelligens

Docent Pontus Strimling, Institutet för Framtidsstudier
Projekt: "
Predicting the diffusion of AI-applications”
Läs mer: Vill förutsäga hur artificiell intelligens sprids

Professor Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Projekt:
 "The labor-market impact of firm-level adoption of AI and autonomous systems"
Läs mer: Robotar och AI:s påverkan på arbetsmarknaden

Dr. Annika Fredén, Karlstads universitet
Projekt:
“Bias and methods of AI technology studying political behavior”
Läs mer: Studier av politiska budskap på sociala medier

Professor Morten Fjeld, Chalmers tekniska högskola
Projekt: "
The rise of social drones: A constructive design research Agenda"
Läs mer: En framtid med ”sociala drönare

Docent Stefan Larsson, Lunds universitet
Projekt:
"AI Transparency and Consumer Trust”
Läs mer: Hur stärks konsumenters tillit för artificiell intelligens?

Dr. Asad Sayeed, Göteborgs universitet
Projekt:
 "Gothenburg research initiative for politically emergent systems (GRIPES)
Läs mer: Dolda politiska budskap i form av ”hundvisslor”

Professor Helena Lindgren, Umeå universitet
Projekt:
“Digital companions as social actors: Employing socially intelligent systems for managing stress and improving emotional wellbeing”
Läs mer: Digitala kompanjoners roll i hantering av stress

Professor Kristina Höök, KTH
Projekt:
 "Ethics as enacted through movement - shaping and being shaped by autonomous systems"
Läs mer: Nya rön om drönare och människor i samspel

Docent Francis Lee, Uppsala universitet
Projekt:
 "The new scientific revolution? AI and big data in biomedicine"
Läs mer: Konsekvenser av AI inom biomedicinen