De vill presentera nya lösningar på havens problem

Syftet med projektet är att utveckla ny teknik och nya metoder för en enhetlig förvaltning av Östersjöns resurser, som även ska gå att tillämpa för andra hav. 

Två av frågeställningarna i projektet är hur havens ekosystem kan förvaltas på ett hållbart sätt och vilken potential som finns i ny teknik och nya samarbeten. 

Forskarna vill bland annat undersöka hur fiskbestånd påverkas av fiske, klimatförändringar eller andra rubbningar i ekosystemet. Hur sjöfåglar och andra delar av ekosystemet påverkas av förändringar i fiskbestånd och hur man kan säkerställa att både fågel, fisk samt näringsliv har de resurser som krävs för att klara av förändringarna.

Genom att använda en havsbaserad drönare för detaljerad datainsamling tillsammans med befintliga data om fiskbestånd, havsfåglar och andra komponenter i ekosystemet och koppla samman den vetenskapliga informationen med kunskap från fiskeindustrin, vill forskarna hitta nya lösningar för att rädda havens ekosystem.

Forskarna menar också att för att skapa verklig förändring så räcker det inte bara med kunskap. Det behövs även en dialog med alla inblandade parter. Därför kommer man även att involvera fiskeindustrin, civilsamhället, och intressenter från den offentliga sektorn för att utveckla innovativa sätt att samarbeta.

Målet är att utveckla nya metoder som kan bidra till att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Projektet är ett samarbete mellan Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Världsnaturfonden, WWF.

Projekt: 
Sustainability science, dialogues, and novel technologies for understanding and managing ocean ecosystem tradeoffs
(Utveckling av ny teknik och nya metoder för en integrerad förvaltning av Östersjöns resurser)

Huvudsökande:
Henrik Österblom

Medsökande:
Åsa Ranung, Världsnaturfonden

Lärosäte: 
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
7,8 miljoner kronor