Sista ansökningsdagar

Anslagspolicy

Universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan söka anslag inom huvudsak två huvudkategorier;

  • Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
  • Individuellt stöd till framstående forskare inom Stiftelsens program

Stiftelsen

Tekn. dr Marcus Wallenberg bildade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963, i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt 2,8 miljarder kronor.

öga

Fattigdom, kvantbitar och samisk hälsa – för en bättre framtid

Den ene är i början av sin forskarkarriär och studerar hur fattigdom bäst bekämpas, den andre är en etablerad internationellt framstående forskare som ska bygga en svensk kvantdator den tredje är mitt i karriären och ska studera samers hälsoläge. Vad har de gemensamt?