Anslagspolicy

Universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner kan söka anslag inom huvudsak två huvudkategorier:

  • Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential
  • Individuellt stöd till framstående forskare inom Stiftelsens program

Stiftelsen

Tekn. dr Marcus Wallenberg bildade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963, i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt närmare 3,4 miljarder kronor.

Wallenbergstiftelsernas anslag 2022 - 2,6 miljarder kronor

Av de totalt drygt 2,6 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, drygt 2,5 miljarder kronor.