Forskning för rättvisare kunskapsprov

Eftersom användningen av standardiserade kunskapsprov ökar i samhället och resultaten kan vara avgörande för människors livsval är det viktigt att säkerställa att de också är rättvisa och tillförlitliga.

Syftet med projektet är att utveckla innovativa statistiska metoder för att analysera standardiserade kunskapsprov så att tillförlitliga, valida och rättvisa provresultat över tid säkerställs för alla provtagare.

Standardiserade kunskapsprov som exempelvis högskoleprovet, nationella prov eller körkortsprov används bland annat för urval till högre utbildning, vid betygssättning eller för certifiering.

Kunskapsprov ges till olika grupper vid olika tillfällen och för att undvika att provuppgifterna blir kända i förväg används flera olika provversioner. För att kunna ge rättvisa prov till provtagarna är det viktigt att undersöka uppgifternas egenskaper, till exempel hur svåra uppgifterna är, innan man sätter ihop ett prov, och att det finns metoder för att kunna jämföra provtagarnas resultat från olika provversioner som har getts vid olika tillfällen.

Projektet är inriktat på metodologisk grundforskning och genomförs i tre steg. I steg ett skapas analytiska statistiska modeller och metoder. I steg två undersöks metoderna under kontrollerade förhållanden med hjälp av simulerat data där man kan variera förutsättningarna, exempelvis provens längd, provtagarnas förmåga, och uppgifternas egenskaper. I steg tre appliceras metoderna på standardiserade kunskapsprov från tre olika länder.

Forskningsresultaten och all programmeringskod kommer att göras fritt tillgängliga så att de kan användas av provutvecklare, myndigheter och forskare som ansvarar för att konstruera,analysera och utvärdera standardiserade kunskapsprov.

Projekt:
Innovative statistical methods for standardized achievement tests to ensure comparability and fairness of test scores
(Innovativa statistiska metoder för att säkerställa jämförbara och rättvisa testresultat för standardiserade kunskapsprov).

Huvudsökande:
Marie Wiberg

Medsökande:
Alina von Davier, ACTNext
Jorge González, Pontificia Universidad Católica de Chile

Lärosäte:
Umeå universitet

Beviljat anslag:
6 miljoner kronor