Hållbara offentliga upphandlingsmodeller

Projektet syftar till att undersöka och förklara hur man utformar innovativa, konkurrenskraftiga och hållbara offentliga upphandlingsmodeller som kan hantera samhällets klimat- resurs- och miljöutmaningar.

Offentliga upphandlingar, utgör en tredjedel av de offentliga utgifterna inom OECD-området och kan därför spela en viktig roll i hållbarhetsarbetet.

Offentlig upphandling har fram tills nu i grunden haft sin utgångspunkt i den dominerande affärsmodellen, att köpa och sälja varor eller tjänster. Nu finns det dock en trend mot en annan typ av transaktion, funktionsförsäljning, där köparen betalar för en funktion, ett resultat, i stället för en vara vilket innebär att det ligger i säljarens intresse att se till att funktionen varar så länge som möjligt.

Projektet som är tvärvetenskapligt samlar ledande forskare inom juridik, ekonomi, samhällsvetenskap och teknik från Handelshögskolan i Stockholm och Linköpings universitet. Syftet är att undersöka och förklara hur innovativa, konkurrenskraftiga och hållbara offentliga upphandlingsmodeller kan utformas i förhållande till rättsliga ramar och organisatoriska krav på ett sätt som bidrar till att främja välstånd för kunder, företag och samhällen.
 

Projekt:
Public Procurement of Functions - A Stepping Stone Towards A More Sustainable Future
(Hållbara lösningar som kan hantera samhällets allvarliga klimat- resurs- och miljöutmaningar).

Huvudsökande:
Sarah Jack, Handelshögskolan

Medsökande:
Ingrid Arnesdotter, Linköpings universitet
Herbert Jacobson, Linköpings universitet
Jan Kellgren, Linköpings universitet
Mattias Lindahl, Linköpings universitet

Lärosäte:
Handelshögskolan 

Beviljat anslag:
6,5 miljoner kronor