Neurofysiologiska mekanismer bakom ljudupplevelser

Hur gör hjärnan det möjligt för oss att uppleva ljud? Fungerar det på samma sätt som vid synupplevelser? 

De processer i hjärnan som ger upphov till själva synupplevelsen inleds redan 200 millisekunder efter att en bild har visats. Det är ännu inte klart om samma typ av tidiga processer är nödvändig för ljudupplevelser även om preliminära resultat från Stefan Wiens forskargrupp tyder på det.

Forskargruppen vill nu gå vidare med sina resultat för att klargöra orsakssambanden. Målet med den planerade forskningen är att lokalisera de hjärnområden vars aktivitet är relaterade till att ljud blir hörbara och sedan försöka störa denna aktivitet för att se om ljudet därmed blir ohörbart. Endast på det sättet kan orsakssamband med säkerhet påvisas.

Forskning kommer att bidra till den pågående teoretiska debatten vad gäller den tidiga hjärnaktivitetens kausala roll i medvetandets uppkomst.

Projekt:
Neural Mechanisms of Auditory Awareness
(Neurofysiologiska mekanismer bakom ljudupplevelser)

Huvudsökande:
Stefan Wiens

Medsökande:
Rasmus Eklund

Lärosäte:
Stockholms universitet

Beviljat anslag:
5,7 miljoner kronor