Wallenberg Clinical Fellows 2019

Tre läkare antagna till program för klinisk forskning

Individanpassad läkemedelsbehandling för patienter med hjärnskador, nya sätt att behandla kroniska bensår samt studier för att se om MS är en sjukdom som går att bota. Det är vad de tre läkare som nu blivit utsedda till Wallenberg Clinical Fellows ska studera. 

Elham Rostami, Jakob Wikström och Joachim Burman är årets Wallenberg Clinical Fellows. Syftet med programmet är att stimulera svenska läkares kliniska forskning. Anslaget löper över tre år.

Läs mer om de olika projekten