WASP-HS – forskning om AI-teknik, människa och samhälle

Artificiell intelligens påverkar samhället och individer på många nivåer. Forskningsprogrammet WASP-HS ska undersöka utvecklingen av den nya tekniken och hur den påverkar vårt samhälle och våra beteenden.

Läs mer