Wallenbergstiftelsernas anslag 2022 - 2,6 miljarder kronor

Av de totalt drygt 2,6 miljarder kronorna anslog de tre största Stiftelserna: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, drygt 2,5 miljarder kronor.

– Stiftelsernas huvudsyfte är att stötta forskning som ger ny kunskap om den värld vi lever i. Det är glädjande att stiftelserna under 2022 har kunnat bevilja den största totala summan hittills till svensk forskning. Detta är möjligt tack vare de utdelningar stiftelserna får genom ägandet av ägarbolaget FAM och genom delägandet av investmentbolaget Investor, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

Läs mer