Gröna bitar

Stiftelsen

Tekn. dr Marcus Wallenberg (1899-1982) grundade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag.

Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt drygt 3,6 miljarder kronor. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning och utbildning inom samhällsvetenskaperna.

Anslagspolicy

I enlighet med den av Stiftelsens styrelse antagna anslagspolicy kan universitet, högskolor, de vetenskapliga akademierna och liknande forsknings- och utbildningsinstitutioner erhålla anslag inom i huvudsak två huvudkategorier; forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential och individuellt stöd till framstående forskare.

#ffffff

Styrelsen

 
Peter Wallenberg Jr
Peter Wallenberg Jr
Ordförande
 
Marcus Wallenberg
Marcus Wallenberg
Vice ordförande
 
Göran Sandberg
Göran Sandberg
Verkställande ledamot
 
Ingrid Sundström
Ingrid Sundström
Vice verkställande ledamot
 
Lars Berglund
Ledamot
 
Mille Millnert
Ledamot
 
Mariana Risberg
Mariana Wallenberg Risberg
Ledamot
 
Jacob Wallenberg
Jacob Wallenberg
Ledamot

Adjungerade

 
Elsa Wallenberg Esser
Adjungerad
 
Sophie Gandet
Adjungerad
#f8f7f4

Stiftelsens grundande

Tekn. dr Marcus Wallenberg bildade Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse 1963 i samband med sin hustru Mariannes 70-årsdag. Det totala donationsbeloppet var 22,7 miljoner kronor. Sedan grundandet har Stiftelsen lämnat anslag om sammanlagt 3,4 miljarder kronor.

Marcus Wallenberg

Marcus Wallenberg (1899–1982) var bank- och industriman. Efter examen vid Handelshögskolan i Stockholm anställdes han i Stockholms Enskilda Bank 1925, utnämndes till vice VD 1927 och efterträdde brodern Jacob Wallenberg som VD 1946.

När Marcus Wallenberg sedan lämnade över ledningen för banken till sonen Marc Wallenberg 1958, engagerade han sig än mer i sfärens industriföretag. Som ordförande i bankens styrelse var han den drivande kraften bakom bildandet av Skandinaviska Enskilda Banken 1972.