Vetenskaplig internationalisering i geopolitisk förändring

Forskarna i projektet ämnar studera utvecklingen av det internationella vetenskapliga samarbetet från Kalla krigets dagar fram till i dag.

Under det senaste seklet har en mer eller mindre kontinuerlig ökad internationalisering av vetenskaplig forskning skett. Slutet på Kalla kriget blev början på en epok där det inte verkade finnas några gränser, både bokstavligt och figurativt talat, för internationellt vetenskapligt samarbete. Under det senaste decenniet har dock ökande internationella spänningar inom ekonomi, politik och teknologi tillkommit som förändrar – och potentiellt hotar – förutsättningar för internationella akademiska utbyten och samarbeten vuxit fram. 

Dessa spänningar förklaras av två parallella utvecklingar. Den första är Kinas ökande ekonomiska och teknologiska betydelse, som utmanar den bestående världsordningen och särskilt USA:s ställning som solklar och enda supermakt. Det andra är ett antal teknologiområden som har kommit att bli avgörande för länders ekonomiska och militäriska styrka och dess självbestämmanderätt. 

Dessa frågor beaktas alltmer i politiken och näringslivet. Än så länge saknas dock forskning som sätter utvecklingen i en historisk och konceptuell kontext. 

Forskarna i projektet kommer att studera utvecklingen av det internationella vetenskapliga samarbetet mot bakgrund av förändringar i den internationella regelbaserade världsordningen, konvergerande – eller divergerande – global forskningsetik och normer, samt alltmer angelägna gemensamma samhällsutmaningar som kräver internationell samordning och samarbete inom forskning, utveckling och regelverk. 

Förutom vetenskapliga artiklar har forskarna för avsikt att utveckla kurser och utbildningsmoduler för studenter, forskare, offentlig sektor och näringsliv.

Projekt:
”International science and geopolitics” (”Internationalisering av forskning mot bakgrund av ökande geopolitiska spänningar”). 

Huvudsökande:
Sylvia Schwaag Serger

Lärosäte:
Lunds universitet

Beviljat anslag:
5,9 miljoner kronor