Beviljade anslag 2019

Under 2018 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 210 miljoner kronor till olika program och projekt.

Under året beviljades ett tiotal projektanslag, två Wallenberg Scholars samt tre Wallenberg Clinical Fellows. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak samhällsvetenskaperna, dessutom finns programmet Wallenberg Clinical Fellows, ett program som pågått i tretton år.

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Programmet utlyses tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och sökanden nomineras av respektive lärosäte. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljar efter utvärdering Scholars inom samhällsvetenskaperna.

Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows är ett program med målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

Wallenberg Artificial Intelligence, Autonomous Systems and Software Program (WASP) – Humanities and Society

Som ett komplement till Wallenbergstiftelserna WASP satsning har ett forskningsprogram initierats -  WASP-HS -  som ska undersöka de förändringar som kommer som följd av teknikskiftet. 

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond satsar gemensamt på programmet som framför allt ska analysera etiska ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.

Totalt 2,8 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har 2,6 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, stipendier och forskartjänster, varav 942 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2019 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaper och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.