Beviljade anslag 2018

Under 2018 har Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 198 miljoner kronor till olika program och projekt.

Under året beviljades 20 projektanslag samt en Wallenberg Clinical Fellow. 

Samhällsvetenskaper

Stiftelsen stödjer i huvudsak samhällsvetenskaperna, dessutom finns programmet Wallenberg Clinical Fellows, ett program som pågått i tolv år.

Wallenberg Scholars

Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet. Anslaget är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

Programmet utlyses tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och sökanden nomineras av respektive lärosäte. Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljar efter utvärdering Scholars inom samhällsvetenskaperna.

Wallenberg Clinical Fellows

Wallenberg Clinical Fellows är ett program med målet att stärka den kliniska forskningen i Sverige genom att ge det främsta unga kliniska forskarna goda möjligheter att kombinera forskning och klinisk verksamhet.

Totalt 2,6 miljarder kronor

Sedan Stiftelsens grundande har 2,6 miljarder kronor beviljats i form av projektanslag, stipendier och forskartjänster, varav 900 miljoner under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2018 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaper och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.