Att ge förskolebarn en intuitiv teori om AI

Dagens barn har inte upplevt en tillvaro utan Artificiell Intelligens. Men trots det, är det svårt att bli en kompetent användare av AI – att ha en god förmåga att förstå dess styrkor och samtidigt vara medvetenhet om teknologins brister och utmaningar – utan en förståelse för de mekanismer som driver AI.

Forskarna i projektet som leds av Gustaf Gredebäck, kommer att använda sig av barns naturliga nyfikenhet och inre drivkraft för att utforska de processer som styr AI. Målet är att ge förskolebarn en intuitiv teori om AI som liknar den mentaliseringsförmåga som barn och vuxna använder sig av i interaktioner med varandra.  

Försöken kommer att inledas med att en robot dyker upp i klassrummet. Förskolebarnen ska tillsammans utforska robotens mål, motivation och tankar genom en serie interaktiva lekar där barnen lär sig interagera och samtala med AI systemet. Barnen kommer att få använda analoga och digitala spel för att lära sig de processer som AI använder sig av (beslutsträd, heuristiker, sannolikheter, kausalitet, närmaste-granne klassificerare, samt övervakad och oövervakad inlärning). Barnen får därefter möjlighet att använda dessa förmågor för att interagera med roboten.

Varje övning genomförs av en grupp barn tillsammans med pedagog. Andra barn kommer att delta i kontrollgrupper där interaktioner med roboten syftar till ökad programmeringskunskap eller befrämja användandet av digitala verktyg. 

Genom att interagera med roboten och få insikter i hur den bearbetar information är tanken att barnen kommer att utveckla en bättre problemlösningsförmåga, AI-relaterad självförmåga, tillit till den egna förmågan att interagera med AI på ett kompetent sätt och kritiskt tänkande, genom en förståelse av AI-systems begränsningar. 

Genom att tidigt i livet ge barn en ökad kompetens och förståelse av AI samt en större nyfikenhet på AI-system hoppas forskarna att projektet ska leda till minskade könsstereotyper och minskat gap i intresset för teknik och vetenskap mellan pojkar och flickor.

Projekt:
” Children’s Intuitive Theory of AI – an active training study”

Huvudsökande:
Gustaf Gredebäck

Medsökande:
Ginevra Castellano
Christine  Fawcett 
Marcus Lindskog 

Lärosäte:
Uppsala universitet

Beviljat anslag:
7 miljoner kronor